โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : saipin315@hotmail.com

การสืบพันธุ์ ความแตกต่างการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ

การสืบพันธุ์

การสืบพันธุ์ สำหรับสัตว์ใดๆ ในโลกนี้ การอยู่รอดและการสืบพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น สัตว์หลายชนิดถือหลักการสืบพันธุ์ว่า มีลูกมาก ให้พรมาก และเสียสละครั้งใหญ่เพื่อสืบพันธุ์เช่นเดียวกับมนุษย์ แม้ว่าหลายชนิดมีความต้องการสืบพันธุ์ต่ำมาก ด้วยเหตุนี้ บางคนจึงเชื่อว่าสาเหตุที่ความต้องการการเจริญพันธุ์ต่ำ เป็นเพราะการสืบพันธุ์ของมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับทั้งตัวผู้และตัวเมีย ซึ่งจะเพิ่มภาวะแทรกซ้อนมากมาย

แล้วทำไมมนุษย์ต้องให้กำเนิดเด็กชายและเด็กหญิง ถ้าอยากมีลูก การแบ่งเซลล์และการสืบพันธุ์สะดวกกว่าไม่ใช่หรือ มีสิ่งมีชีวิตมากมายบนโลกและทุกคนเลือกวิธีการสืบพันธุ์ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกบนโลกไม่มีการแบ่งแยกเพศ สิ่งมีชีวิตธรรมดาๆ ในเวลานั้น จึงใช้การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ การแบ่งเซลล์ และการสืบพันธุ์เท่านั้น เพื่อกำเนิดของรุ่นถัดไป

เมื่อสิ่งมีชีวิตค่อยๆ เปลี่ยนไปจากง่ายๆ เป็นซับซ้อน การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเริ่มปรากฏขึ้น และค่อยๆ กลายเป็นโหมดหลักของการสืบพันธุ์ในโลกชีวภาพ เมื่อมนุษย์ถือกำเนิดขึ้น พวกเขาเลือกรูปแบบการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่พบมากที่สุดในขณะนั้น โดยทั่วไป การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหมายความว่า พ่อแม่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่แตกต่างกัน เฮเทอโรกาเมตรวมตัวกันเป็นไข่ที่ปฏิสนธิ ในที่สุดไข่ที่ปฏิสนธิจะพัฒนาเป็นมนุษย์

ความจริงแล้ว เมื่อพูดถึงสาเหตุที่มนุษย์ผสมเพศชายและเพศหญิง เราต้องพูดถึงการแบ่งเพศ เพราะหากไม่มีการแบ่งเพศก็ไม่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน แต่การจับคู่ยังเป็นเรื่องที่ลำบากมาก แต่ในเวลานั้นไม่มีข้อจำกัดมากนัก ที่สำคัญกว่านั้น การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นไปตามความต้องการของวิวัฒนาการของมนุษย์

เนื่องจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศสามารถใช้การผสมทางพันธุกรรมได้ ทำให้พันธุกรรมของลูกหลานมีความหลากหลายมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้ามนุษย์เลือกที่จะสืบพันธุ์โดยการแบ่งตัว ยีนของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ยาก การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เพิ่มความน่าจะเป็นของการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม และบางครั้งการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมก็เป็นรอยด่างบนตัวเรา หมายความว่าเรากำลังมุ่งไปในทิศทางที่ไม่ดี

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมมีความสำคัญต่อประชากรมาก จนกล่าวได้ว่ามนุษย์สามารถทำได้ มันขึ้นอยู่กับการสะสมการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่มากพอ การเลือกที่ถูกต้องโดยบรรพบุรุษของมนุษย์ ในระหว่างกระบวนการวิวัฒนาการนั้นเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการกลายพันธุ์ของยีนเป็นพื้นฐานของวิวัฒนาการทางชีววิทยา แต่ความถี่ของการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมนั้นต่ำ

เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า ความถี่ในการกลายพันธุ์ของยีนแต่ละตัวอยู่ระหว่าง 10^-4 และ 10^-7 และการกลายพันธุ์เหล่านี้ จะเกิดขึ้นเฉพาะในเซลล์สืบพันธุ์ หรือทำหน้าที่สืบพันธุ์ในเซลล์พืชเท่านั้น จะเห็นได้ว่า การสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศไม่เพียงแต่เร่งกระบวนการวิวัฒนาการเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นด้วย เป้าหมายแรกที่สะดวกสำหรับมนุษย์ในการปีนขึ้นไปบนยอด ในขณะที่เป้าหมายหลังเป็นหลักประกันพื้นฐานสำหรับความต่อเนื่อง

การสืบพันธุ์

ท้ายที่สุดแล้ว ธรรมชาติก็ไร้ความปรานี และการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดจะมีอยู่เสมอ ถ้ามนุษย์ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ก็อย่าว่าแต่สร้างอารยธรรมเลย พวกมันอาจสูญพันธุ์ก่อนที่สมองของพวกมันจะพัฒนาเต็มที่ นักชีววิทยาได้ค้นพบว่า ยีสต์ที่ขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม ได้เร็วกว่ายีสต์ที่ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

เมื่อนักวิจัยปรับอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเซลล์ทั้ง 2 ชนิด โดยเพิ่มอุณหภูมิและเพิ่มปริมาณเกลือของสารละลายเซลล์สืบพันธุ์ นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เหตุผลที่มนุษย์เลือกเพศชายและเพศหญิงเพื่อผสมพันธุ์เพื่อการสืบพันธุ์นั้น เพราะเราไม่ต้องสนใจพวกมัน เช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆ มีลูกมากขึ้นพรมากขึ้น วิธีที่เซลล์คูณด้วยการหารนั้นเร็วมากจริงๆ

แต่สิ่งที่จะกินและดื่มหลังจากที่คนจำนวนมาก เกิดเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมาก คุณต้องเข้าใจว่าทรัพยากรบนโลกมีจำกัด ยิ่งมีมากก็ยิ่งกินมาก ดังนั้น หากมนุษย์เลือกที่จะแบ่งเซลล์เพื่อสืบพันธุ์จริงๆ โลกคงถูกพวกเรากินไปนานแล้ว เป็นที่น่าสังเกตว่ามนุษย์เลือกที่จะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อประชากรของเรา และการสืบพันธุ์ของสัตว์บางชนิด การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั้นเหมาะสมกว่าสำหรับพวกเขา

มาดูข้อดีและข้อเสียของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศกัน ผลการปรับตัวของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมีหลายวิธี นอกจากฟิชชันแล้วยังมีตาการสืบพันธุ์แบบสปอร์และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โหมดการสืบพันธุ์เหล่านี้ดูเหมือนจะสะดวกและมีประสิทธิภาพมากกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ดังนั้น ข้อดีของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคืออะไร ประการแรก วิธีการสืบพันธุ์นี้ สามารถทำให้โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของร่างกายสัตว์คงที่ได้

เช่น เห็ดที่คุณเห็นเมื่อหลาย 100 ล้านปีก่อน ซึ่งไม่ต่างจากเห็ดในปัจจุบัน แต่ควรสังเกตว่า โมเดลที่เสถียรนี้มีไว้สำหรับสภาพแวดล้อมแบบตายตัวเท่านั้น นี่เป็นข้อเสียสำหรับสภาพแวดล้อมใหม่ ประการที่ 2 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สามารถบรรลุลูกหลานที่มากขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ซึ่งเพิ่มความเร็วเป็น 2 เท่า สิ่งมีชีวิตบางชนิดต้องการวิธีนี้ เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วและเข้าครอบครองสิ่งแวดล้อม

ท้ายที่สุดแล้ว การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพอีกด้วย แต่ยังได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากหลักการของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ คือความจำเป็นในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในความเป็นจริงแล้ว การผลิตเซลล์สืบพันธุ์นั้นต้องใช้พลังงานมาก ดังนั้น ในขณะที่สัตว์ที่ยืนยันว่าสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศยังคงดิ้นรนหาคู่ต่อไป สัตว์ที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างสมบูรณ์ ก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก

บทความที่น่าสนใจ : วาฬสีน้ำเงิน ศึกษาเกี่ยวกับวาฬสีน้ำเงินขนาดใหญ่นี้มีความลับอะไร

บทความล่าสุด