โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : saipin315@hotmail.com

การแข่งขันกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

วันที่ 9 กันยายน 2565

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการรร.บ้านบางกุ้ง พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้นป.1-3 ในการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ณ รร.ชุมชนบ้านบ่อ จ.ราชบุรี

บทความล่าสุด