โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : saipin315@hotmail.com

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 21715321
อนุบาล 31616321
รวม อนุบาล3331642
ประถมศึกษาปีที่ 11321341
ประถมศึกษาปีที่ 21218301
ประถมศึกษาปีที่ 31910281
ประถมศึกษาปีที่ 4127191
ประถมศึกษาปีที่ 51512271
ประถมศึกษาปีที่ 669151
รวมประถม77771546
รวมทั้งหมด1101082188

บทความล่าสุด