โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : saipin315@hotmail.com

อบรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

วันที่23มกราคม2566

วันที่23มกราคม2566 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง นำโดย ท่านผอ.กรรวี โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกุ้ง พร้อมด้วยตัวแทนคุณครูและนักเรียน นำนักเรียนเข้าอบรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ณ รร.วัดสวนแตง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2566

บทความล่าสุด