โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : saipin315@hotmail.com

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านบางกุ้ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านบางกุ้ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทอง ในกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้นป.1-3 ในการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ณ รร.ชุมชนบ้านบ่อ จ.ราชบุรี

บทความล่าสุด